Rättsväsendet

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
Här en användbar sida för den som vill veta mer.

http://www.domstolen.nu/