Medier med ohederlig agenda med koppling till bl.a. Sverigedemokraterna och deras politiker

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
Här en artikel i Arbetet.
https://arbetet.se/2017/09/28/har-ar-extremhogerns-medier/