Från VK dit högerextremister, nazister och övriga hycklare flyr.

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
Här en vidrig sida.
https://vk.com/acevon

2 Comments

classic Classic list List threaded Threaded
Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Från VK dit högerextremister, nazister och övriga hycklare flyr.

Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Från VK dit högerextremister, nazister och övriga hycklare flyr.