Fortsatt hyckleri.

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
"De fyra personer jag därför idag anmält för hatbrott, förtal och trakasserier är #jagärhär-grundaren Mina Dennert, medieprofilen Ulrika Good, riksdagspolitikern (MP) Maria Ferm samt polismannen Nadde Ghzale.Jag börjar med dessa fyra. Jag har från och med nu nolltolerans mot denna form av angrepp.Och jag uppmanar alla som drabbats av liknande att agera.''

Detta finns numera på Katerina Janouchs blogg.

Vad tusan ägnar HON sig åt då?

Här hänger HON ut folk i värsta GESTAPO-stil.

1 Comment

classic Classic list List threaded Threaded
Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fortsatt hyckleri.

Katerina Janouchs logik slår ju mot henne själv.
Hör bara på detta.
''Jag har från och med nu nolltolerans mot denna form av angrepp.Och jag uppmanar alla som drabbats av liknande att agera.''

Ja enligt den logiken blir det ju uppåt 100.000 personer som kan anmäla henne för förtal, brott mot PUL, falska anmälningar och rent hyckleri.
Nu är ju Janouch en typisk högerextremist som likställer Sverige med det Tjeckoslovakien hon kom från och där Diktaturens kreatur (Olof Palmes ordval) styrde.

För min del har jag alltid nolltolerans mot det hyckleri Janouch liksom övriga högerextremister, rasister och nazister har, vilket ju inte innebär att jag struntar i att bemöta dem i yttrandefrihetens namn.
Reservation görs dock för när de censurerar/blockerar undertecknad vilket de brukar göra.

Janouch hör till de värsta i den kretsen.
Vilken slump förresten att den kod som ska bekräfta att denna kommentar publiceras börjar med KJ.