En vidrig blogg av en ''Carina-Fina''

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
''Sten Magnusson2017-12-15 07:03
Den här bloggen Carina-Fina är vidrig.
Utdrag ur ett blogginlägg här.
''Jag skaldar fritt efter Nils Ferlin:
När klanvåldet kom till byn då var dårskapet där,
då hade de bara törne och galla.
Då sköto de öppet med tusen gevär,
ty regeringen voro ju så förkorkade alla.
Då nändes folket varken dans eller glädje och sång,
eller något som kunde vådeligt låta.
När klanvåldet kom till byn - gång på gång på gång,
då ville folket varken le eller gråta.''
Att blanda in en av våra skalder i nazistisk propaganda är vidrigt.
https://soldatmamma.blogspot.se/2017/12/jagstarinteut.html
Svara
Svar


Sten Magnusson2017-12-15 07:24
Luciadagar brukar väl f.ö. ofta handla om berusade svenska tonåringar.''

1 Comment

classic Classic list List threaded Threaded
Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: En vidrig blogg av en ''Carina-Fina''

''Anonym2017-12-15 06:19
Länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern parasiterar på övriga EU-länder.''