Ännu mer hyckleri från de som tydligen använder Gangrape (bryter bl.a. mot PUL)

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
Ett förtydligande. Vi har faktiskt förbud mot bl.a. registrering av bl.a. föreningstillhörighet vilket högerextremister m.fl. borde begripa. Här ett utdrag från Datainspektionen. ''Undantag för privat behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen gäller inte när privatpersoner behandlar personuppgifter rent privat. Det här gäller till exempel ordbehandling i hemmet och privat e-post.
En öppen publicering av personuppgifter på internet, till exempel på en egen blogg, är dock aldrig en privat behandling eftersom uppgifterna blir tillgängliga för ett obestämt antal personer. Om det krävs inloggning med lösenord för att kunna ta del av informationen och man på det sättet begränsar spridningen av uppgifterna till ett mindre antal personer kan det däremot anses som privat behandling.

1 Comment

classic Classic list List threaded Threaded
Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ännu mer hyckleri från de som tydligen använder Gangrape (bryter bl.a. mot PUL)