2018-10-18 Swishtiggare

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
Här något för Swishtiggare som Janouch och Weidmo Uvell.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pressens_publicitetsregler?fbclid=IwAR0c8rVjUZngnJZP0ETOK2jjIkgaq1WZlaHaKgvLj2OhHdozo8fmcr4U2kI